AJURVÉDA                 

Komplexní ajurvédská medicína“, oproti lidové, není tolik známá, přestože se jedná o jeden z nejsilnějších holistických léčebných systému na světě. Zahrnuje různé detoxikační praktiky a procedury, sestavené, dle individuálního zdravotního stavu jedince. Bez nich není prakticky možné znovu nastavit imunitní funkce a regeneraci tělo-duch systému. Dále se komplexní ajurvéda zabývá velmi přesným výživovým programem, nejen dle konstitučního typu jedince, ale hlavně, podle jeho vitality a síly zátěže daných onemocnění. Zde již nestačí doporučit vhodnou stravu a ajurvédské bylinné čaje, ale silné ajurvédské formule jak k vnějšímu, tak k vnitřnímu užití. Teprve zde můžeme očekávat viditelné a trvalé výsledky.

Historie Ajurvédy   

Ajurvéda - nauka o životě, je indickým přírodním léčebným systémem známým od nepaměti.

Titíž staří indičtí vidci (vajdové) a mudrcové, kteří zavedli indické originální systémy jógy a meditace, stanovili také Ajurvédu.

Ajurvéda vznikla jako část Védické nauky, integrální duchovní vědy, která poskytuje kompletní porozumění celému vesmíru hmoty, ducha a vědomí. Védická nauka zahrnuje jógu, meditaci, mantry a astrologii a stanoví Ajurvédu jako zvláštní část k léčení jak, těla tak ducha. Na tomto širokém a důkladném základě Ajurvéda zahrnuje bylinnou medicínu, dietetiku, tělesná cvičení, chirurgii, psychologii a spiritualitu.

Ajurvéda je dar nám od starověké osvícené védické kultury. Podle astronomických záznamů ve starých védických textech existoval védický systém včetně Ajurvédy už 4000 let před Kristem, kdy došlo k jarní rovnodennosti u hvězd Blíženců a nyní vyschlá řeka Sarasvati byla největší řekou Indie. Ajurvéda odráží léčitelský um prastaré kultury Sarasvati, jež byla jednou z největších kolébek světové civilizace.

Ajurvéda ve své dlouhé historii prošla několika stadii vývoje. Spolu s indickou kulturou se rozšířila do Indonésie a Indočíny a na západ k Řekům, kteří vybudovali podobnou formu přírodního léčení. Buddhisté přidali Ajurvédě mnohé nové náhledy a spolu se svou vírou ji roznesli do mnoha různých zemí. Ajurvéda se stala základem léčitelských tradicí Tibetu, Srí Lanky a Barmy a také ovlivnila čínskou medicínu. Mnozí velcí buddhističtí mudrcové, jako Nagarjuna, snad nejdůležitější postava v buddhistické tradici po Buddhovi, byli ajurvédskými lékaři a autory. Ajurvéda má tedy bohatou tradici schopnou přizpůsobit se mnoha různým obdobím, kulturám a klimatům.

Ajurvéda má původ v daleké Indii, která ji po tisíciletí dokázala uchovat a uchránit pro další pokolení, abychom i my a naše děti nezapomněli, jak mocná je matka příroda a jak účinný a funkční systém pro nás vytvořila v podobě léčivých bylin, jejich formulí a účinných procedur. Ajurvédské umění skrývá nekonečné možnosti a využití rostlinné a minerální říše pro jakoukoli nemoc, jen ji umět vhodně a správně použít.

Ajurvéda nás učí znovu správně chápat a cítit své celé tělo. Nastavuje nám spojitosti mezi naším tělem a psychikou a dále vysvětluje příčiny veškerých civilizačních nemocí. Je tu pro nás pro všechny, co hledáme opravdové uzdravení a dlouhověkost, protože zdraví je přirozený stav, kterému se bohužel většina naší populace musí učit.