Kurzy Reiki                               

Systém Dr. Mikao Usuiho

Mistr Reiki Blanka Karpíšková

Slovo rei-ki pochází z japonštiny a znamená "univerzální životní energii". V sanskrtu prána - absolutní energie, japonsky "ki". Reiki je léčebný systém přikládání rukou, je snadné jej používat a je oproti jiným léčebným metodám nesrovnatelně účinnější. V každém z nás dřímá samoléčebná síla, jen si toho nejsme dostatečně vědomi. Pokud nás ale něco bolí, je příznačné, že si na toto místo ruce přikládáme. Nevědomky tak používáme reiki k samoléčbě. Tato univerzální energie nám protéká našima rukama. 
Stupně Reiki 
První stupeň - zasvěcením do prvního stupně reiki je člověk schopen zbavovat tělo škodlivin, odstraňovat blokády, přijímat životní energii. Dochází k sladění s reiki u čtyř horních energetických center. Posílí se pozitivní myšlení.


Druhý stupeň - zasvěcením do druhého stupně reiki dochází k iniciaci páteřního kanálu, čakry v dlaních a na chodidlech. Páteří probíhá hlavní energetický kanál v těle. Začínáme používat symboly reiki, které zesilují působení energie a umožňují i pů

sobení v "minulosti" a "budoucnosti". Zasvěcením do druhého stupně reiki je člověk schopen léčit mentálně.


Třetí stupeň - můžeš iniciovat a vést ostatní, stáváš se mistr reiki. Předstupněm mistra reiki je devítiměsíční seminář "Poznej sám sebe". Setkávám se, se svými žáky každý měsíc, kde pracujeme na čarách, učíme se vidět auru, pracovat se siderickým kyvadlem, rozvíjíme telepatické schopnosti. Učíme se zpívat léčivé mantry, dynamické meditace.

 

AKTUÁLNÍ TERMÍN REIKI I. STUPEŇ 23.2.2019

info a přihlášky na tel. 776 063 942, e-mail: studiotarra@gmail.com

 

 
 
 
Úvodní obrázek zdroj internet.