Rezervační a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád pro provozovnu:

  Studio Tarra, ul. Freyova 235/7, Vysočany Praha 9

 

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních a kosmetických a manikúrních a pod (viz nabídka web) služeb ve studiu Tarra  , a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem studia (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky nebo emailemm, sms zprávou nebo jinými aplikacemi (fb, viber, whatsapp) 

Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas , kapacitu a předepsanou temperaci studia.

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu  dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka a bude vám služba účtována a jste povinen ji uhradit.

2.3 Předčasný příchod

Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu, ve studiu je čekárna pouze pro vyhrazené klienty na stanovený čas. S ohledem na ostatní návštěvníky masážního studia je možno přijít nejdříve 10 minut před dohodnutým termínem (i tak v rácmi procedur není možné odemykat dříve..

2.4. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. 20 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.5. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti nebo příchodu  se zpožděním delším než 20 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu. Zrušení procedury méně než 24 hod před rezervovaným termínem je brána jako absence. Tato absence vám bude v rámci rezervace vyúčtována. 

2.6. Odmítnutí masáže

Služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

a) zákazník se dostaví  se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákazník se dostaví  v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví  se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7. Předčasné ukončení masáže

a)  u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c)  u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d)  bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost

Zákazníka může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Studio není zařízeno na přítomnost dětí, psů.

2.9. Odchod ze studia

Studio poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 20-ti minut po skončení.

2.10. Osobní věci a cennosti

Studio poskytuje nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí.

2.11. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první návštěvě instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.12. Ceník

Ceník  je k nahlédnutí ve studiu, v místě prodeje dárkových poukazů a na webových stránkách provozovatele. Platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do neděle.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele a to do dvou dnů od provedení služby. Reklamace může být řešena opravou nebo náhradou dané služby. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele, písemně a osobně.

Na vyřízení reklamace si salon vyhrazuje 30 dní od podání řádné reklamace. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách studia.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

4.4. Lhůta použitelnosti

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je 3 měsíce od data prodeje, uvedeného na rubu dárkového poukazu. Lhůtu platnosti lze prodloužit po domluvě.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

5.2. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.11.2017.