Jak vzniklo jméno salonu

Název salonu vznikl spojením dvou jmen. Jméno hinduistické bohyně Tárá a indického ženského jména Tarani, které je zároveň značkou arurvédské bylinné kosmetiky Tarani, se kterou pracuji při ajurvédsjých terapiích, kosmetice a tětových ošetřeních a používám ajurvédské byliny pro zlepšení stavu těla i ducha. O ajurvédských terapiích i kosmetice Tarani se více dočtete v www.studiotarra.cz/nabidka-sluzeb/kosmetika/ a www.studiotarra.cz/ajurvedske-byliny/

Tárá

 
*Tento článek pojednává o buddhistickém bódhisattvovi. O hinduistické bohyni pojednává článek Tárá (déví).

Tárá, též Tára (v dévanádarí  तारा; tibetsky Dölma [sGrol-ma]), je ženským bódhisattvou, který ztělesňuje ženský aspekt (mateřského) soucítění. Je jedním z nejoblíbenějších bódhisattvů v tibestském buddhismu a vadžrajáně. Podle legendy povstala ze slzy bódhisattvy Avalókytešvary, kterou uronil, když viděl všechno utrpení světa. Doslova její jméno znamená „Vysvoboditelka“.

Na Táru je často pohlíženo jako na bytost, která lidem může pomoci před hrozícím nebezpečím. Podobně jako Avalókitéšvara je Tárá v tibestkém buddhismu známá jako zachránkyně, která se objeví v okamžiku, kdy oddaný vyznavač vysloví její matnru óm táre tuttáré turé sváhá. Také pomáhá odstraňovat překážky na cestě k probuzení. Nejrůznější písemné záznamy se zmiňují o dalších schopnostech jako zejména přemáhání duchů a démonů, léčení nemocí a zdolávání všech možných druhů překážek. Podle okolností se může projevit v pokojné nebo hněvivé podobě a její moc překračuje ovládnutí těchto světských obav a sahá až do nebí a pekel.

Tárá má mnoho podob, nejčastěji se vyskytuje jako Bílá Tárá a Zelená Tárá. Zelená Tárá představuje aktivní, energetickou stránku soucítění a je národní ochránkyní Tibetu. Bílá Tárá naopak ztělesňuje plodný, mateřský aspekt soucítění.

Text je čerpán z wikipedie*